Atelier

Theosofisch Centrum

Neem contact op

Wij respecteren jouw privacy en delen jouw gegevens niet met derden.

Algemene voorwaarden Stichting Samyama

Artikel 1 INSCHRIJVING
Lid 1: Cursisten of deelnemers aan een opleiding of gastcollege schrijven zich in via de website van Samyama middels het inschrijfformulier.
Lid 2: Het secretariaat van Samyama bevestigt de ontvangst en zorgt ervoor dat de betreffende docent of gastdocent dit inschrijfformulier ontvangt.
Lid 3: De betreffende docent stuurt een bevestiging van de inschrijving naar de cursist.
Lid 4: Na inschrijving heeft de cursist nog twee weken, 14 dagen, bedenktijd die ingaat op het moment van bevestiging van deelname. Opzeggen is dan kosteloos en eventueel betaald inschrijfgeld binnen deze 14 dagen termijn wordt geretourneerd.
Lid 5: Samyama hanteert een minimaal aantal van 6 ingeschreven cursisten. In geval het minimum aantal niet wordt bereikt, is Samyama gemachtigd de cursus/opleiding te annuleren of te verplaatsen.

ARTIKEL 2 BETALINGSVOORWAARDEN
Lid 1: YOGA OPLEIDINGEN
Lid 1-a: Voor de yoga opleidingen geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 80,00.
Bij afzien van deelname krijgt u het inschrijfgeld niet terug.
Lid 1-b: Betaling Yoga Opleidingen: Per kalendermaand van september t/m juni, te betalen voor aanvang van iedere nieuwe kalendermaand.
Lid 1-c: Mocht u de opleiding voortijdig willen beëindigen, dan kunt u twee weken vóór het begin van de nieuwe maand opzeggen bij uw docent, de resterende maanden hoeft u dan niet te betalen.
Lid 1-d: Een cursusjaar omvat 35 lessen. Globaal worden de schoolvakanties aangehouden.

Lid 2: ESOTERIC HEALING OPLEIDING
Lid2-a: Voor de Energy Healing Opleiding een eenmalig inschrijfgeld van € 80,00. Bij afzien van deelname krijgt u het inschrijfgeld niet terug.
Lid 2-b: Betaling Esoteric Healing Opleiding: twee weken voor aanvang van het seminar.
Lid 2-c: Mocht u de opleiding voortijdig willen beëindigen, dan kunt u 4 weken voor het eerst volgende seminar opzeggen bij uw docent(en), de resterende seminars hoeft u dan niet te betalen.

ARTIKEL 3  OVERMACHT
Lid 1: In geval van overmacht is Samyama gemachtigd de cursus of opleiding te wijzigen, te verplaatsen of te annuleren. Indien verplaatsing niet mogelijk is zal het eventueel al betaalde lesgeld van de geannuleerde les worden terugbetaald.
Lid 2: Indien er een overmachtssituatie ontstaat die niet door beide partijen -school en deelnemers – kan worden opgeheven, zal Samyama zijn uiterste best doen een vervangende datum of vervangende methode aan te bieden

ARTIKEL 4 INTELLECTUEEL EIGENDOM
Lid 1: Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van Samyama. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van de Stichting Samyama.

ARTIKEL 5 VERTROUWELIJKHEID
LID 1: Alle informatie van of over de cursist of de deelnemer die Samyama verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de cursist dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Huishoudelijk Reglement

 

Samyama School voor Bewustzijn & Zelfontwikkeling

Artikel 1. Samyama
Lid 1. Samyama is een stichting. De stichting heeft ten doel: het aanbieden van een school voor de beoefening van yoga en meditatie, gericht op integratie van klassieke yoga in ons leven in de hedendaagse maatschappij en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Lid 2. In de Stichting geven docenten onder persoonlijke titel les in een samenwerkingsverband van docenten onder het Curricullum zoals dat door de Stichting Samyama is vastgesteld.
Lid 3. Alle docenten werkzaam voor de stichting Samyama zijn zich bewust van- en werken conform de beroepscode van Samyama. De beroepscode ligt ter inzage op het secretariaat.
Lid 4. Het docenten team komt ten minste tweemaal per jaar bijeen voor vergadering en intervisie.

Artikel 6. Belangen behartiging en klachtencommissie.
Lid 1. De docent draagt zorg en is verantwoordelijk voor zijn eigen lessen. In geval van klachten over inhoudelijke zaken van de opleiding of problemen met de docent, richt de cursist zich in eerste instantie tot de eigen docent.
Lid 2. Indien het gesprek niet de gewenste oplossing heeft gebracht, kan de cursist zich wenden met zijn klacht tot het bestuur. Het bestuur bevestigt binnen twee weken de ontvangst van de klacht. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht met een indicatie wanneer Samyama verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
Lid 3. Het bestuur, de voorzitter of de vice-voorzitter zal de klacht beoordelen en binnen vier weken de afhandeling melden aan de cursist en de betreffende docent.
Lid 4. Het bestuur kan zich indien nodig zich laten adviseren door de klachtencommissie voorgezeten door de heer Mr. L. Van der Meulen, jurist te Amsterdam.
Lid 5. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
Lid 6. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor beide partijen bindend. Eventuele consquenties zullen door het bestuur van Samyama snel worden afgehandeld
Lid 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Het volledige HH reglement is opvraagbaar bij het secretariat

 

Route beschrijving
 

Met de auto
Neem vanaf snelweg A1 de afslag Bussum/Naarden (afrit 7). Bij verkeerslichten kies richting Valkeveen/ Huizen. Over de brug over de Rijksweg. Je rijdt op de Bollelaan, linksaf de Flevolaan op richting Valkeveen.

 

 

Voor de Locatie ‘Het Atelier‘ volg de route naar recreatiepark Oud Valkeveen vlak hiervoor aan de linkerzijde is de ingang van ITC . Aan beide zijde van de ingang van het bos is ruime parkeergelegenheid. Als je tussen de pilaren naast het witte huis het pad in loopt, zie je aan de linker zijde van het pad een bordje “Atelier”, vanaf de ingang ongeveer 100 m lopen.

Voor de locatie Ashrama: Dit ligt in het verlengde van de Flevolaan, daar rijd je de Meentweg op en na het bruggetje ligt het terrein van de Theosofenaan je rechterhand. Je kunt je auto parkeren op het terrein en het bordje Ashrama volgen. Volg de aangegeven route.

Met de trein:
Reis naar station Naarden-Bussum, en met bus of taxi naar het ITC.

Met de bus:
Ga met Connexxionbus 100 richting Hilversum, of 107 richting Huizen, en stap uit bij halte Flevolaan. Volg verder de aangegeven route. (zie kaartje) Het is ongeveer 20 minuten lopen.

Locatie

Onze Yoga-school is gevestigd in het Gooi in het bos van het Internationaal Theosofisch Centrum, Naarden, 5 minuten vanaf de A1, in de nabijheid van Blaricum, Laren, Huizen en Bussum. Wij hebben daar twee mooie houten gebouwen tot onze beschikking gekregen, gelegen aan een stille, prachtige open plek in het bos, zodat we bij mooi weer ook buiten asana’s kunnen doen en buiten kunnen mediteren wanneer we willen. Dit is voor ons de vervulling van een jarenlange wens.

Adres: Het Atelier, Internationaal Theosofisch Centrum

Valkeveenselaan 15 A

1411 GT Naarden

Ashrama, Internationaal Theosofisch Centrum

Meentweg 9

1411 GR Naarden

Het ITC is goed te bereiken, met de auto of fiets. Voor routebeschrijving, zie onderstaande icoon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Stichting Samyama

Lijsterlaan 55

1403 AS Bussum

T: +316 1086 1376

E: info@samyama-yoga.nl

 

Bestuur Stichting Samyama

Angele Pelasula

Monica Blomqvist

 

Links

Atoem Energetisch Centrum

Energetisch Centrum Hellouw

Mangalam

IYF

INEH

Syn-org

Locatie

Onze Yoga-school is gevestigd in het Gooi in het bos van het Internationaal Theosofisch Centrum, Naarden, 5 minuten vanaf de A1, in de nabijheid van Blaricum, Laren, Huizen en Bussum. Wij hebben daar twee mooie houten gebouwen tot onze beschikking gekregen, gelegen aan een stille, prachtige open plek in het bos, zodat we bij mooi weer ook buiten asana’s kunnen doen en buiten kunnen mediteren wanneer we willen. Dit is voor ons de vervulling van een jarenlange wens.

Adres: Het Atelier, Internationaal Theosofisch Centrum

Valkeveenselaan 15 A

1411 GT Naarden

Ashrama, Internationaal Theosofisch Centrum

Meentweg 9

1411 GR Naarden

Het ITC is goed te bereiken, met de auto of fiets. Voor routebeschrijving, zie onderstaande icoon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Stichting Samyama

Lijsterlaan 55

1403 AS Bussum

T: 035 6920383

E: info@samyama-yoga.nl

 

Bestuur Stichting Samyama

Geesje van der Meulen

Monica Blomqvist

Angele Pelasula

 

Links

Atoem Energetisch Centrum

Energetisch Centrum Hellouw

Mangalam

IYF

INEH

Syn-org

Neem contact op

Wij respecteren jouw privacy en delen jouw gegevens niet met derden.

Algemene voorwaarden Stichting Samyama

Artikel 1 INSCHRIJVING
Lid 1: Cursisten of deelnemers aan een opleiding of gastcollege schrijven zich in via de website van Samyama middels het inschrijfformulier.
Lid 2: Het secretariaat van Samyama bevestigt de ontvangst en zorgt ervoor dat de betreffende docent of gastdocent dit inschrijfformulier ontvangt.
Lid 3: De betreffende docent stuurt een bevestiging van de inschrijving naar de cursist.
Lid 4: Na inschrijving heeft de cursist nog twee weken, 14 dagen, bedenktijd die ingaat op het moment van bevestiging van deelname. Opzeggen is dan kosteloos en eventueel betaald inschrijfgeld binnen deze 14 dagen termijn wordt geretourneerd.
Lid 5: Samyama hanteert een minimaal aantal van 6 ingeschreven cursisten. In geval het minimum aantal niet wordt bereikt, is Samyama gemachtigd de cursus/opleiding te annuleren of te verplaatsen.

ARTIKEL 2 BETALINGSVOORWAARDEN
Lid 1: YOGA OPLEIDINGEN
Lid 1-a: Voor de yoga opleidingen geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 80,00.
Bij afzien van deelname krijgt u het inschrijfgeld niet terug.
Lid 1-b: Betaling Yoga Opleidingen: Per kalendermaand van september t/m juni, te betalen voor aanvang van iedere nieuwe kalendermaand.
Lid 1-c: Mocht u de opleiding voortijdig willen beëindigen, dan kunt u twee weken vóór het begin van de nieuwe maand opzeggen bij uw docent, de resterende maanden hoeft u dan niet te betalen.
Lid 1-d: Een cursusjaar omvat 35 lessen. Globaal worden de schoolvakanties aangehouden.

Lid 2: ESOTERIC HEALING OPLEIDING
Lid2-a: Voor de Energy Healing Opleiding een eenmalig inschrijfgeld van € 80,00. Bij afzien van deelname krijgt u het inschrijfgeld niet terug.
Lid 2-b: Betaling Esoteric Healing Opleiding: twee weken voor aanvang van het seminar.
Lid 2-c: Mocht u de opleiding voortijdig willen beëindigen, dan kunt u 4 weken voor het eerst volgende seminar opzeggen bij uw docent(en), de resterende seminars hoeft u dan niet te betalen.

ARTIKEL 3  OVERMACHT
Lid 1: In geval van overmacht is Samyama gemachtigd de cursus of opleiding te wijzigen, te verplaatsen of te annuleren. Indien verplaatsing niet mogelijk is zal het eventueel al betaalde lesgeld van de geannuleerde les worden terugbetaald.
Lid 2: Indien er een overmachtssituatie ontstaat die niet door beide partijen -school en deelnemers – kan worden opgeheven, zal Samyama zijn uiterste best doen een vervangende datum of vervangende methode aan te bieden

ARTIKEL 4 INTELLECTUEEL EIGENDOM
Lid 1: Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van Samyama. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van de Stichting Samyama.

ARTIKEL 5 VERTROUWELIJKHEID
LID 1: Alle informatie van of over de cursist of de deelnemer die Samyama verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de cursist dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Huishoudelijk Reglement

 

Samyama School voor Bewustzijn & Zelfontwikkeling

Artikel 1. Samyama
Lid 1. Samyama is een stichting. De stichting heeft ten doel: het aanbieden van een school voor de beoefening van yoga en meditatie, gericht op integratie van klassieke yoga in ons leven in de hedendaagse maatschappij en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Lid 2. In de Stichting geven docenten onder persoonlijke titel les in een samenwerkingsverband van docenten onder het Curricullum zoals dat door de Stichting Samyama is vastgesteld.
Lid 3. Alle docenten werkzaam voor de stichting Samyama zijn zich bewust van- en werken conform de beroepscode van Samyama. De beroepscode ligt ter inzage op het secretariaat.
Lid 4. Het docenten team komt ten minste tweemaal per jaar bijeen voor vergadering en intervisie.

Artikel 6. Belangen behartiging en klachtencommissie.
Lid 1. De docent draagt zorg en is verantwoordelijk voor zijn eigen lessen. In geval van klachten over inhoudelijke zaken van de opleiding of problemen met de docent, richt de cursist zich in eerste instantie tot de eigen docent.
Lid 2. Indien het gesprek niet de gewenste oplossing heeft gebracht, kan de cursist zich wenden met zijn klacht tot het bestuur. Het bestuur bevestigt binnen twee weken de ontvangst van de klacht. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht met een indicatie wanneer Samyama verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
Lid 3. Het bestuur, de voorzitter of de vice-voorzitter zal de klacht beoordelen en binnen vier weken de afhandeling melden aan de cursist en de betreffende docent.
Lid 4. Het bestuur kan zich indien nodig zich laten adviseren door de klachtencommissie voorgezeten door de heer Mr. L. Van der Meulen, jurist te Amsterdam.
Lid 5. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
Lid 6. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor beide partijen bindend. Eventuele consquenties zullen door het bestuur van Samyama snel worden afgehandeld
Lid 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Het volledige HH reglement is opvraagbaar bij het secretariat

 

Route beschrijving
 

Met de auto
Neem vanaf snelweg A1 de afslag Bussum/Naarden (afrit 7). Bij verkeerslichten kies richting Valkeveen/ Huizen. Over de brug over de Rijksweg. Je rijdt op de Bollelaan, linksaf de Flevolaan op richting Valkeveen.

 

 

Voor de Locatie ‘Het Atelier‘ volg de route naar recreatiepark Oud Valkeveen vlak hiervoor aan de linkerzijde is de ingang van ITC . Aan beide zijde van de ingang van het bos is ruime parkeergelegenheid. Als je tussen de pilaren naast het witte huis het pad in loopt, zie je aan de linker zijde van het pad een bordje “Atelier”, vanaf de ingang ongeveer 100 m lopen.

Voor de locatie Ashrama: Dit ligt in het verlengde van de Flevolaan, daar rijd je de Meentweg op en na het bruggetje ligt het terrein van de Theosofenaan je rechterhand. Je kunt je auto parkeren op het terrein en het bordje Ashrama volgen. Volg de aangegeven route.

Met de trein:
Reis naar station Naarden-Bussum, en met bus of taxi naar het ITC.

Met de bus:
Ga met Connexxionbus 100 richting Hilversum, of 107 richting Huizen, en stap uit bij halte Flevolaan. Volg verder de aangegeven route. (zie kaartje) Het is ongeveer 20 minuten lopen.