De Rāja Yoga docentenopleiding is in eerste instantie bedoeld voor verdieping en verdere ontwikkeling in de achtergronden van Rāja Yoga. Een inspirerende weg naar persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Yoga, meditatie en filosofie vormen hierin een geheel. Daarnaast biedt de opleiding de kwalificatie van docent in Rāja yoga.

De Rāja Yoga Docenten Opleiding bestaat uit 3 jaar lang 35 wekelijkse lessen van 3 uur.
Deze 3- jarige Docentenopleiding samen met de 1- jarige Basis Opleiding zijn gecertificeerd als volwaardige 4- jarige docentenopleiding door de Internationale Yoga Federatie.

Het doel van de opleiding:
• Om weer in contact te komen met wie je zelf ten diepste bent, in verbinding met je “hogere Zelf”, je authentieke kracht, liefde wijsheid en creatieve intelligentie.
• Inzicht verkrijgen in de constitutie van de mens.
• Begrip van de klassieke yoga filosofie.

Het accent in de Rāja Yoga Docentenopleiding ligt op de laatste 3 stappen in yoga; concentratie, meditatie en contemplatie en de integratie van het hoger bewustzijn in het dagelijks leven.
Deze opleiding biedt alles wat nodig is om docent in yoga en meditatie te worden. Onze visie is, dat de motivatie om les te geven van binnenuit ontstaat door enthousiasme, een hart wat overloopt. Het certificaat van docent Yoga & Meditatie kan na afronding van de opleiding middels een eindgesprek aangevraagd worden.

De Rāja Yoga Docentenopleiding is geschikt voor mensen die de 1- jarige Basis Opleiding hebben afgerond of een andere, ruime ervaring hebben met yoga en meditatie en zich serieus verder willen ontwikkelen en voor mensen die later les willen gaan geven in yoga.

Agenda Rāja Yoga Docentenopleiding 2024 – 2025

 

Eerste jaar

Start: Donderdag 12 september 2024
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Docent: Angèle Pelasula
Locatie: Atelier, ITC, Valkeveenselaan 15A 1411 GT Naarden
Leeftijd(en): vanaf 18 jaar
Kosten: € 108,00 per maand van september t/m juni.

Tweede jaar

Start: Woensdag 11 september 2024
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Docent: Monica Blomqvist / Geesje van der Meulen
Locatie: Atelier, ITC, Valkeveenselaan 15A 1411 GT Naarden
Leeftijd(en): vanaf 18 jaar
Kosten: € 108,00 per maand van september t/m juni

Derde jaar

Start: Dinsdag 10 september 2024
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Docent: Monica Blomqvist
Locatie: Atelier, ITC, Valkeveenselaan 15A 1411 GT Naarden
Leeftijd(en): vanaf 18 jaar
Kosten: € 108,00 per maand van september t/m juni.

Onderwerpen

• ‘De Yoga Sūtras van Patañjali’: Een uitgebreide studie en praktische toepassing van de 8 stappen van yoga en meditatie
• De verschillende stadia van hoger bewustzijn
• De filosofie van de klesas, of oorzaken van lijden
• ‘Wetenschap van de Ziel’: Subtiele anatomie, de anatomie van het fysieke, etherische, astraal, mentaal lichaam, causaal, buddhisch, atmisch lichaam
• Prāna’ (energie), hoe kunnen wij er bewust mee omgaan?
• De 7 dimensies van de kosmos
• Vrttis, energiewervelingen
• Samskaras; de indrukken die wij met ons meedragen
• Het ego en de ziel
• De ‘Bhagavad Gītā’: Wijsheid in handelen en niet-handelen Bhakti, Jñana, Karma en Rāja Yoga
• Leven in meditatie
• Innerlijke vrijheid
• Didactiek en logistiek van het lesgeven

Opbouw van de lessen

• ¾ tot 1 uur āsanas en prãnãyãma: lichaamshoudingen, ontspanning-, adem- en energieoefeningen
• ½ tot 1 uur concentratie/meditatie/contemplatie
• ¼ uur theepauze en gelegenheid tot uitwisseling
• ¾ tot 1 uur filosofie van de achtergronden van yoga
In de loop van de opleiding wordt de tijd die aan de āsanas besteed wordt, verkort en de duur van de meditatie verlengd.

Erkenning

Volgens de yoga traditie erkent een leraar zijn leerling. Aan het eind van de opleiding, wanneer je voelt dat je er aan toe bent, kun je een eindgesprek met de docent aanvragen. Op basis van dit afrondend gesprek kun je een certificaat ontvangen met de erkenning van je docentschap. De oorspronkelijke traditie beveelt aan dat je ook door een 2e ‘yogi’ wordt erkend. Dit valt echter onder je eigen verantwoordelijkheid. Om in aanmerking te komen voor een certificaat, dien je in ieder studiejaar minimaal 80% van de lessen gevolgd te hebben. De 3- jarige Docentenopleiding met de 1- jarige Basis Opleiding zijn gecertificeerd als volwaardige 4- jarige docentenopleiding door de Internationale Yoga Federatie. Na voltooing van de Docenten Opleiding ben je klaar om je eigen basisopleiding te geven.

Verplichte literatuur

• Yoga Sūtras van Patañjali., volgens I. Taimni., uitg. Theosofische Vereniging
• ‘Op weg met de Bhagavad Gītā’, Mansukh Patel, uitg. Life Foundation International
• ‘Wetenschap van de Ziel’, Svami Yogeshvarananda, Sarasvati, uitg, Ankh- Hermes

Aanbevolen literatuur

• Yoga Sūtras van Patañjali., volgens A.A. Bailey, uitg. Mirananda
• Meditaties op de Yoga Sūtra’s, Elleke van Kraalingen, uitg. Tattwa, 2012
• ‘Bhakti, Jñana, Karma en Rāja Yoga’, Svami Vivekananda, uitg. Ankh-Hermes
• ‘Hatha Yoga Pradipika’, Svatmarama, uitg. Theosophical Society, Adyar, India.
• ‘Vrijheid volgens de Bhagavad Gītā’, Mansukh Patel, uitg. Life Foundation International
• Yoga Dipika, B. K. S. Iyengar, uitg. Altamira-Becht

Richtlijn voor toelating

Vooropleiding: Een getuigschrift of diploma van een van de volgende instellingen: HAVO, VWO, MBO, of een gelijkwaardig opleidingsniveau.

Ervaring: De Basisopleiding te hebben gevolgd of een andere, ruime ervaring met yoga en meditatie.

Leeftijd: 18+

Gezondheid: Bent u in staat om minstens 20 minuten in een van de yoga-zithoudingen te kunnen blijven zitten? Lichamelijke handicaps of medicatie gebruik hoeft geen bezwaar te zijn, overleg dit met de docent.

Kennismakingsgesprek: Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Aansprakelijkheid : de cursist verbindt zich op eigen verantwoordelijkheid aan de opleiding. Samyama niet aansprakeliijk voor eventueel persoonlijk ongemak of schade tgv de yogabeoefening, noch de aan Samyama verbonden docenten.

Inschrijfformulier

    Ik geef mij op voor het eerste jaartweede jaarderde jaar

    Ik verklaar hierbij mij bewust te zijn dat ik op eigen verantwoording deelneem aan de cursus / opleiding en ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

    Wij respecteren jouw privacy en delen jouw gegevens niet met derden.