INNERLIJK PASEN

We leven in de dagen van Pasen, waarin het lijdensverhaal van Jezus Christus zich voltrekt. De voleinding van een leven waar hij zich de hogere energieën heeft eigengemaakt en hij zich overgeeft in de handen van God. (‘in Uw handen beveel ik mijn geest’).  En uiteindelijk herrijst hij in het Licht van zijn goddelijke aard. Hij verwierf op dat moment het bewustzijn dat hij God zelf was, onveranderlijk en verankerd.

Het mysterie van Pasen, is een weg naar vernieuwing, transformatie in onszelf: de innerlijke opstanding; “de uittocht uit de slavernij – van het materiële bestaan” waar we de ware vrijheid terugwinnen. De weg naar het Licht. Licht is het wezen van de Ziel. Wij, zijn puur Licht. Opstanding vanuit ‘de dood’ is opstaan vanuit al datgene in ons leven dat ons beperkt. Een stervensproces; de verlossing naar het leven vanuit de ziel, om ons ware potentieel, de Christusgeest in ons te leven.

Jezus heeft het kruis op zich genomen, en heeft in de opstanding de kosmische liefde belichaamd en daarin de manifestatie van goddelijke liefde aan ons geopenbaard. Het kruis draagt het Licht van Christus bewustzijn dat innerlijk werkzaam is in ons hart, van waaruit we de ogen oprichten naar de ziel.  Daar is moed met een scheutje wil voor nodig, daarin worden we gedragen door de kosmische liefde en de brug die we zelf bouwen. Zodra wij ons in Liefde verbinden, openen we voor het Christus bewustzijn.

Pasen nodigt ons uit onszelf te ontstijgen, en te openbaren wie wij ten diepste zijn!

 Yvonne Teubner

 


“Lead us from darkness to light, lift us from ignorance to wisdom, resurrect us from sorrow to eternal bliss in thee, oh infinite Christ!”.      Parmahansa Yoganda