“Pasen, Openbaring van de Zoon”

In Pasen vieren we de opstanding, waarin het leven zich vernieuwt. Opstanding vanuit ‘de dood’ is opstaan vanuit al datgene in ons leven dat ons beperkt en verwijst naar opstanding naar het leven vanuit de ziel, onze kern om ons ware potentieel, de Christusgeest in ons te leven. Pasen is een cruciaal moment op het pad dat we gaan in ons leven. Jezus heeft het kruis op zich genomen, en heeft in de opstanding de kosmische liefde belichaamd, die hij in de doop had ontvangen, en daarin de manifestatie van goddelijke liefde aan ons geopenbaard.  Zodra wij ons in Liefde verbinden, kunnen wij openen voor het Christus bewustzijn. De goddelijke liefde voelen en begrijpen in de potentie om de alomvattende waarheid te onthullen die in de vorm verborgen ligt. In zijn opstanding heeft Jezus als Christus ons het zaad van het leven geopenbaard. Daarin is hij ons voorgegaan, heeft hij voor ons het pad geëffend en heilig gemaakt; ‘sacrefied’.

Het kruis als symbool van Licht, is het kruis van Christus bewustzijn dat het goddelijk licht in zich draagt. Dit kruis is innerlijk werkzaam in ons hart van waaruit we de ogen oprichten naar de ziel. Daar is moed met een scheutje wil voor nodig, daarin worden we gedragen door de kosmische liefde en de brug die we zelf bouwen. Pasen nodigt ons uit onszelf te ontstijgen, en te openbaren wie wij ten diepste zijn! Op te staan, naar binnen te keren naar een diepere verbondenheid met ons zelf en met elkaar. De illusie losgelaten naar leven vanuit intuïtie. Het zaad van het leven in openbaring.

Yvonne   April 2023

    ॐ

Easter Prayer:

“Behold the immortal Self in the Light of Christ Consiousness, present in every soul, every flower, every atom, every counsiousness

 Lead us from darkness to light, lift us from ignorance to wisdom, resurrect us from sorrow to eternal bliss in thee, oh infinite Christ!”

                                                                                                                                               Parmahansa Yogananda

                                                                       OM SHANTI