Meditatie en Gebed liggen in elkaars verlengden. Het zijn manieren om je te verbinden met je essentie, met de universele essentie. Beiden een manier om je levensvragen en je diepe wensen te geven aan de kwantum.

In het boekje ” Meditaties voor de Ziel ” van Paramahansa Yogananda kwam ik een prachtig gebed tegen wat zo passend is waar wij als wereld en mensheid nu voor staan. Ik geef het graag en reik het uit, dit prachtig verwoorde gebed, zoals Yoganada het aan de mensheid gegeven heeft tijdens zijn leven, met zijn vooruitziende blik.

GEBED VOOR EEN VERENIGDE WERELD – PARAMAHANSA YOGANANDA

Mogen de leiders van alle landen en rassen zich laten leiden door het inzicht dat mensen van alle volken fysiek en spiritueel één zijn: fysiek één omdat we afstammelingen zijn van gemeenschappelijke voorouders: de symbolische Adam en Eva; en spiritueel één omdat we de sterfelijke kinderen van onze Vader zijn, verbonden door de eeuwige schakels van broederschap.

Laten we in ons hart bidden voor een verbond van zielen en een verenigde wereld.
Hoewel we verdeeld lijken door ras, geloof, kleur en klasse en politieke vooringenomenheid, zijn we toch als kinderen van de ene God in staat om in onze ziel broederschap en eenheid van de wereld te voelen. Laten we ons inzetten voor het scheppen van een verenigde wereld waarin elk land een verdienstelijke bijdrage zal leveren, geleid door God via het verlichte weten van de mens.
In ons hart kunnen we allemaal leren vrij van haat en egoïsme te zijn. Laat ons bidden voor harmonie tussen de volkeren, opdat ze hand in hand door een poort van een eerlijke nieuwe beschaving zullen gaan

ENJOY THE WORDS, ponder on them.

Namasté Geesje