Privacybeleid

Gegevensverzameling

Samyama Yoga verzamelt persoonlijke gegevens van de studenten/cursisten (de “Studenten”) die yogalessen volgen bij Samyama, om een bestand van haar leden bij te houden en om betalingsopdrachten uit te voeren. Samyama zal voorzichtig zijn bij het verzamelen van deze gegevens en zal altijd voldoen aan de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Samyama zal de hierboven vermelde persoonsgegevens ook gebruiken om de Studenten op de hoogte te houden van Samyama-activiteiten en mogelijke wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster via een nieuwsbrief. Als de Student geen communicatie van Samyama wenst te ontvangen, kan hij/zij zich te allen tijde via een link onderaan de nieuwsbrief uitschrijven. De Student wordt geïnformeerd dat hij in een dergelijk geval mogelijk niet alle diensten en producten van Samyama kan gebruiken. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal Samyama nooit persoonlijke gegevens van de Studenten overdragen aan een derde partij.

Veranderingen of verwijdering van gegevens

Op verzoek van de Student zal Samyama de verzamelde gegevens van de Student corrigeren, toevoegen, verwijderen of afschermen. Dit kan ertoe leiden dat de Student (een deel van) de diensten of producten van Samyama niet langer kan gebruiken. De Student kan op elk moment Samyama verzoeken hem informatie te verstrekken over welke van zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt. Een aanvraag kan worden gemaild naar info@samyama-yoga.nl.

In het geval dat Samyama informatie van een Student wenst te gebruiken voor een doel dat niet in dit Privacybeleid wordt genoemd, zal Samyama een voorafgaande aankondiging doen, waardoor de Student hiertegen bezwaar kan maken.

Veranderingen

Samyama behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Controleer dit Privacybeleid regelmatig voor een update van ons Privacybeleid.

Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Samyama, maar niet op services die een afzonderlijk Privacybeleid hebben waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op diensten die door andere bedrijven of particulieren worden aangeboden. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

Vragen

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Stichting Samyama
Lijsterlaan 55
1403 AS Bussum
+31 418 519826
info@samyama-yoga.nl