Een tweejarige opleiding, gebaseerd op de principes van gezondheid en ziekte van Tibetaanse meester Djwhal Khul, die je de mogelijkheid geeft om je bewustzijn verder te ontwikkelen, te leren werken met en richten van helende energie en biedt de mogelijkheid als gevolg van innerlijke groei om Healing-practitioner te worden.

Healing betekent letterlijk “helen”. Vanuit innerlijke waarneming leer je blokkades in het energieveld te traceren, te balanceren en het zelfhelend vermogen van de cliënt aan te spreken. Het healerschap ontwikkelt zich van binnenuit en door training kan men zich verder bekwamen.
De opleiding wordt gegeven volgens de richtlijnen van het International Network Energy Healing, (INEH), zoals beschreven in de boeken Esoteric Healing van Alice Bailey.

Start eerste jaar: weekend 23 en 24 september 2017.

De opleiding is opgebouwd uit drie componenten:

Meditatie-training, om bewustzijn en intuïtie te ontwikkelen en te leren werken vanuit innerlijke afstemming. Energy Healing is een creatief  proces dat een persoonlijke ontwikkeling impliceert, die dan ook centraal staat in de opleiding.

Theoretische sessies, waarin vanuit esoterisch perspectief allerlei onderwerpen aan bod komen met betrekking tot persoonlijke en spirituele ontwikkeling en aspecten die een rol spelen bij ziekte en gezondheid, leven en dood.

Praktische sessies, waarin methoden en technieken worden geoefend om te leren werken met subtiele energie en de energiekanalen en centra op verschillende niveaus uit te balanceren.

De tweejarige weekendopleiding bestaat uit 7 weekends seminars per jaar , met intervallen van ongeveer 6 weken en in de zomermaanden een interval van 12 weken.
Tussentijds wordt men aangemoedigd om in subgroepen praktisch oefenwerk te doen. Daarnaast worden er thuisopdrachten gegeven die bestaan uit meditatiebeoefening, zelfreflectie, leesopdrachten en het schrijven van korte verslagen.

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van het INEH.
INEH: International Network for Energy Healing
Onderwerpen,
• Meditatie
• Ontwikkeling van intuïtie
• Persoonlijkheidswerk
• Bewustwording van en omgaan met eigen gedachten, emoties en blokkades
• Aspecten van ziekte en gezondheid
• Regels en wetten in Esoterische Genezing
• Ethische aspecten van genezing
• Introductie in Esoterische Psychologie
• Constitutie van de mens in de kosmos
• Geboorte & dood
• Luistervaardigheden en counseling
• Het omgaan met cliënten
• Sensitiviteit & Diagnostiek
• Leren werken met energie
• Introductie in anatomie en fysiologie
• De subtiele lichamen: structuur, functie en werkingsmechanisme
• Praktisch werk met het uitbalanceren van de chakra’s
• Het energieveld en de chakra’s
• Wetenschappelijk research op het gebied van het energetische veld

Eerste jaar

De weekend opleiding 2017 / 2019
Opbouw van een seminardag Een seminardag begint en eindigt met meditatie. Zowel ‘s ochtends als ‘s middags is er een praktische sessie met nabespreking en een theoretisch gedeelte, afgewisseld met een theepauze. Er is een lunchpauze van ongeveer een uur.
Data: In 2017 zijn de weekenden: 23 en 24 september, 4 en 5 november, 9 en 10 december. In 2018 zijn de weekenden: 20 en 21 januari, 10 en 11 maart, 21 en 22 april, 2 en 3 juni.
Aanvang: Weekend 23 en 24 september 2017.
Tijd: 9.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Samyama, Integrale School voor Yoga & Meditatie, Atelier, ITC, Valkeveenselaan 15A, 1411 GT Naarden
Docenten: Geesje van der Meulen, docent en lid van de INEH.
Kosten: € 195,- per weekend, dit is inclusief werkboek,  thee en koffie.
Inschrijfgeld: Er is een eenmalig inschrijfgeld van € 80,-

Betaling: U krijgt een bevestiging van ontvangst van uw inschrijving met het verzoek tot het overmaken van het eenmalig inschrijfgeld van € 80,-. Met ontvangst van deze betaling is uw inschrijving compleet. Bij afzien tot deelname aan de opleiding krijgt u dit geld niet terug. Het opleidinggeld van € 195,00 dient ontvangen te zijn 2 weken vòòr aanvang van ieder volgend seminar.
Wanneer u de opleiding voortijdig beëindigt, dan hoeft u de nog resterende seminars niet te betalen.
NB. Om de opleiding succesvol te kunnen afronden en in aanmerking te komen voor een certificaat mag men in totaal maximaal 4 seminardagen missen.

Tweede jaar

Energy Healing Opleiding tweede jaar 2018-2019
Data: De data worden in het voorjaar 2018 bekend gemaakt.

InschrijfformulierIk verklaar hierbij mij bewust te zijn dat ik op eigen verantwoording deelneem aan de cursus / opleiding en ik ga akkoord met de betalingsvoorwaarden.